<< Back <<

Seasons 6

127. - "Ang 43, Bow!" - Something never change about the two groups. Still their noisy, clamsy, and dependent. but one thing that never change in the group....it is the frinedship.

128. - "He's a Hater, Baby, a Hater" - Jaya seems to be angry from the two boys of The_Bandidhos...they just depending on their love one's and not caring about their project to be passed.

130. - "Dhang Noir" - Dhong just always seems to be fooled by her friends for her bieng black in the class...luckily, she didn't get mad to the situation.

131. - "One Big Bad Trip" - Day gone bad when Dhong feel hatred with her mother, Jaya been hatred too by his mother with his coming birthday.Uno feel bad too for the Rhona and Fam relationship.

132. - "Fright-quake" - Late at night when all of the people and even the two group feel the intensity of earthquake.

133. - "Giftwrapped" - Natuwa si Jaya at Canton nang bigyan sila ng munting regalo ni Mam Joy at Mr. Elmer..isang small na skahe-a-shake at isang handkerchief.

134. - "Debut-not" - Sa galit ng sis ni Jaya, may pagkakataong baka hindi matuloy ang handaan nito.Natatakot si Jaya sa mangyayari sa darating na kaarawan.

135. - "Cheat Chat" - Ms. Annie caught Eva use his cap as cover for his 'microcodes'.Ms. Annie just warn him and nothing to say.But that thing happen seem bad when he knows that he was failed for his subject.

136. - "Gina-grado" - Two group shock their grade for being failed of it in other subjects, luckily in other their grades are in good conditions.

137. - "Prof-ing Time" - After the classes ended, the two groups need to talk with their prof about their current grades so that noone can ever got failed subjects.They need to use their charm to impress the prof to pass them.

138. - "Cry Ko 'To" - members of two group shock when they hear the real story that they're teacher hold their grade.Some cry and some panic of this situation.

139. - "Passed Out" - Dahil sa hirap ng pagkuha ng mataas ng grado kay Ms. Annie, napipilitang si Jaya, Fryl, at Canton na tulungan si Mr. Elmer na ipasa ang ilan sa kanila.

140. - "My Three Jayas" - Jaya help the goup in their grade but his tempt cant fight anymore when it begun to struggle to his friends that he help their grade.

141. - "Danny's Angels" - Laking gulat ng dalawa sa Alfha_Chufafis ang pag-alis ni Danny sa CS, kaya minabuti nilang kausapin ito at pakiusapang tumagal muna bago sila makagraduate.

142. - "Cash-ayahan" - Sa kakaunting pera ay nagawa ni Jaya na i-celebrate ang kanyang debut ng simple at maayos.

143. - "When Happy Turn Saddy" - While in a celebration, Rene text saying that she can't make to attend at the party because no space for her...but truly, it's not true.We love her!!!

144. - "Sex Marketing Liar" - Isang misteryosang babae ang naiwan sa party at nakiusap na makitulog,hindi nila alam na ang babaeng ito ay sinungaling at mahilig magpa-ikot ng tao. Samantala, isang lalaking nagngangalan Ivan ang pumasok sa buhay ng dalwang grupo.

145. - "Love To Be Friends" - Sa paglalakad ni Shuti, Ms. Relax at Jaya, nakasalubong nila si Jemma at sinamahan nila ito para bumili ng gamit sa bahay.

146. - "Cinco Llagas" - All are shocked when they know they're failing grade in one subject.Depressed the feeling, they just went drunk to forget the misery.

147. - "Cam and See" - Because of Redeemer, Yna, Lhoro, and Jaya borrowed the web cam of him to take picture of them and their family.

148. - "Pay En Roll" - The next semester is coming and the worth nightmare of every student is to pay a big amount for their tuition.

149. - "For Tea Three" - Kahit na hirap pinilit ng dalawang grupo na makapasok at gumawa ng isang seksyon na puwede sa kanila sa huling pagkakataon, ang CS-43.

150. - "I'm Doing My Job" - "La Conte 150th episode" - Isang semester na naman ang papasok sa buhay ng dalwang grupo, ngunit kelangan nila na maghanap ng isang trabaho para sa pangangailangan nila sa kanilang araw-araw na financial problem.

151. - "Next Episode (Part 1)" - Karamihan sa dalawang grupo ay handa na para sa pasukan sa susunod na buwan...Ang ilan sa kanila ay nakapag-enroll na kahit wala pa sa master list.

152. - "Next Episode (Part 2)" - Kahit wala pa sa master list ang ilan ay di nila alintana kung ano man ang mangyari sa kanilang ginawang pag-eenroll....Handa na sila para sa susunod na hamon ng kanilang buhay.